KOŁO CZYTELNICZE „MOLIKI KSIĄŻKOWE”

Moliki książkowe” to koło czytelnicze dla dzieci z klas I-III u.s. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie. Program zakłada
budzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych, kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy, budzenie ciekawości poznawczej oraz rozwijanie twórczej inwencji i fantazji dzieci.

Koło czytelnicze proponuje:

  • czytanie słuchaczom utworów literatury dziecięcej;

  • inscenizowanie utworów jak również oglądanie przedstawień teatralnych dla najmłodszych;

  • zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne;

  • zajęcia z udziałem rodziców i zaproszonych gości.


opiekun koła: Monika Kiszczak