Jubileusz 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie

Historia naszej placówki rozpoczęła się w lipcu 1968 roku. Utworzono Państwowy Zakład Wychowawczy, który w roku 1984 przemianowano na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Przez pięćdziesiąt lat istnienia szkoła rozwijała się, ewaluowała, dostosowując formy i metody kształcenia do potrzeb uczniów oraz zmieniającej się rzeczywistości. Bogata historia i wspomnienia pracowników zostały zawarte w książce pt. „Zapisane w pamięci…”.
Pomimo upływu czasu jedno pozostaje niezmienne SOSW to placówka, której najważniejsze jest dziecko.

 Obchody 50-lecia ośrodka rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym im. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Gala jubileuszowa odbyła się w gościnnych progach Krasnostawskiego Domu Kultury. Świętowaliśmy w obecności zaproszonych gości, uczniów, rodziców i pracowników naszej placówki. Dzięki współpracy dzieci, ich opiekunów i nauczycieli przedstawiliśmy krótki zarys bogatej historii szkoły oraz zaakcentowaliśmy wartości, jakie przyświecają naszej pracy każdego dnia: bezpieczeństwo, odpowiedzialność, kultura i rodzina. Zaprezentowaliśmy szkołę tak, jak ją sami postrzegamy, jako nowoczesną, kolorową i otwartą na ciekawe inicjatywy.

W imieniu Jubilatki serdecznie Wszystkim dziękujemy za obecność, życzenia i przychylne przyjęcie naszych artystów.

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji.

« 1 2 »