Jak zalogować się do systemu UONET+? – instrukcja dla ucznia i rodzica

W roku szkolnym 2016-2017 wprowadzamy dziennik elektroniczny. Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i opiekunami będą mogli z niego korzystać. Będzie możliwość sprawdzenia ocen, obecności na lekcji czy planowanych sprawdzianów.

Prosimy zapoznać się z instrukcją, która ułatwi pierwsze logowanie w systemie UONET+ .

PRZYCISK kopia