Jak zalogować się do systemu UONET+? – instrukcja dla ucznia i rodzica

W roku szkolnym 2016-2017 wprowadzamy dziennik elektroniczny. Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i opiekunami będą mogli z niego korzystać. Będzie możliwość sprawdzenia ocen, obecności na lekcji czy planowanych sprawdzianów.

Prosimy zapoznać się z instrukcją, która ułatwi pierwsze logowanie w systemie UONET+ .

PRZYCISK kopia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status