J.POLSKI

PRÓBNY ARKUSZ EGZAMINACYJNY 2018.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY 2019.

PRÓBNY ARKUSZ EGZAMINACYJNY MARZEC – KWIECIEŃ 2020

ARKUSZ ODPOWIEDZI I ZADANIE 22 (WYPRACOWANIE)

Zadanie 22.
Dokładnie przeczytaj każdy z podanych tematów.
Podejmij decyzję, na który temat napiszesz wypracowanie.
Pamiętaj!
Musisz napisać wypracowanie tylko na jeden z podanych tematów: temat 1. lub temat 2.
Temat 1.
Napisz rozprawkę na temat, czy książka może sprawić radość. W swoich rozważaniach odnieś się do lektury obowiązkowej. Pisz zgodnie z tematem i planem. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 60 wyrazów.

Pisz zgodnie z planem:

  • we wstępie przedstaw swoje stanowisko na ten temat,
  • w rozwinięciu uzasadnij, dlaczego tak uważasz, i swoje uzasadnienie potwierdź przykładem z lektury obowiązkowej,
  • w zakończeniu napisz wniosek, jaki wynika z całej Twojej wypowiedzi.

Temat 2.
Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów Kamieni na szaniec.
Pisz zgodnie z tematem i planem. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 60 wyrazów.


Pisz zgodnie z planem:

  • we wstępie przedstaw bohatera wybranego przez Ciebie,
  • w rozwinięciu przedstaw i opisz spotkanie, w którym udział wziął
    wybrany bohater,
  • wprowadź co najmniej pięć elementów spośród podanych: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, moment najwyższego napięcia, dialog, monolog, wspomnienie przeszłości,
  • w zakończeniu podsumuj swoją wypowiedź.