INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Rejestr realizowanych innowacji
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Krasnymstawie

 

Numer innowacji Tytuł innowacji Autor/autorzy innowacji Rodzaj innowacji Czas realizacji Inne osoby zaangażowane w realizację innowacji
1/2018 „Wszyscy dla wszystkich” Edyta Żebrowska

Ewa Kostrzanowska

Programowa 2018/2019

2019/2020

————————
2/2018 „Pędzlem, piórem, aparatem fotograficznym…” Anna Dras

Karolina Micewicz

Metodyczno – organizacyjna Do 15.12.2019 ————————
3/2018 Lekturowy Klub Filmowy Małgorzata Żerebiec – Moń

Sylwia Suszek

Metodyczno – organizacyjna Do końca roku szkolnego 2020/2021 ———————