INFORMACJE RADY RODZICÓW

Rada rodziców informuje:

 • składka na Ubezpieczenie NNW dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 65 złotych,
 • składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 złotych.
  Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
  Posiadacz rachunku: Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej Specjalnej
  numer konta: 67 8200 0008 2001 0013 5106 0001
  tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasa