INFORMACJA DYREKTORA SOSW W KRASNYMSTAWIE

Nowe zasady funkcjonowanie szkoły (nauczanie zdalne) obowiązują od 26.10 – 08.11.2020r.

1. Uczniowie wszystkich klas IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia oraz Przysposabiającej do Pracy przechodzą na naukę zdalną. Internat pracuje stacjonarnie dla klas I-III.

2. Wszystkie klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.

3. Od poniedziałku, 26.10.2020 roku, zajęcia będą prowadzone w formie kształcenia na odległość, zgodnie z  aktualnym planem. Lekcje będą się odbywały z wykorzystaniem platformy G Suite. Komunikatorem będzie również e-dziennik Vulcan.

4. Uczniowie klas szkoły branżowej I stopnia, zajęcia praktyczne odbywać będą przez ww. okres w formie zdalnej.

Dyrektor Ośrodka
Piotr Gontarz