Europejski Dzień Ptaków w naszej szkole

Czy znasz ptaki naszego regionu? Z takim pytaniem zmierzyli się uczniowie klasy IV-V-VI i I-III gim um. Młodzi przyrodnicy uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych z okazji Europejskiego Dnia Ptaków przypadającego na 2 października.

Spotkanie z panią Iwoną Karpińską, reprezentującą Fundację Sanctus Nemus zajmującą się ochroną ptaków naszego regionu, przybliżyło naszym uczniom istotną rolę ptaków w ekosystemie. Na terenie Krasnegostawu występują takie gatunki jak: jerzyki, jaskółki, pustułki czy puszczyki. Kto potrafi bez problemu je rozpoznać, jest świetnym przyrodnikiem i zasługuje na pochwałę. Zagrożeniem dla nich jest termomodernizacja budynków czy przycinanie drzew, skutkujące utratą miejsc lęgowych. Zajęcia z 29 września usystematyzowały uczniom wiedzę z zakresu ochrony zagrożonych gatunków ptaków naszego regionu. Serdecznie dziękujemy za ciekawe zajęcia.