Dzień Patrona

Dnia 05 grudnia 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie odbyły się obchody Dnia Patrona Ośrodka połączone z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

W ramach uroczystości uczniowie szkoły branżowej przybliżyli zaproszonym gościom oraz całej społeczności SOSW postać Janiny Doroszewskiej, jej życiorys oraz twórczość literacką. Przytoczono zapisy konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Wyjaśniono pojęcie niepełnosprawności i ich rodzajów.

Rozstrzygnięto również Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. Oczy które widzą, uszy, które słyszą i serce, które rozumie. Laureaci najlepszych prac konkursowych zostali nagrodzeni dyplomami.

W dalszej części uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaprezentowali swoje talenty wokalne i taneczne oraz zaprosili do wspólnych, integracyjnych zabaw ruchowych a także na zajęcia dogoterapii dzieci z Przedszkola nr 5 Bajeczka.

info: Katarzyna Mielnicka
foto: Magdalena Sobiś