DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 2019.

Dzień powołania Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 października, jest doskonałą okazją, by złożyć podziękowania wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodzieży.
W naszej szkole tegoroczne obchody święta zorganizowano 11 października. Oprócz społeczności szkolnej uczestniczyli w nich zaproszeni goście: Posłanka na sejm RP Pani Teresa Hałas, Starosta powiatu krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk oraz Wicestarosta Pan Marek Nowosadzki. Podczas uroczystości Pan Dyrektor Piotr Gontarz podziękował wszystkim pracownikom i nagrodził szczególnie wyróżniających się. Przedstawił także nauczycieli nagrodzonych przez starostę powiatu krasnostawskiego. O wesoły nastrój zadbali uczniowie. Wsparci przez grupę nauczycieli w humorystyczny, pełen dystansu sposób zaprezentowali fragment z życia szkoły. Do podziękowań dołączyli się rodzice przygotowując tort niespodziankę.
W imieniu wszystkich pracowników Ośrodka serdecznie dziękujemy.