DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo,

informujemy, że na mocy art. 74. Karty Nauczyciela, 14.10.2020 r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci, którym Rodzice nie będą mogli zapewnić opieki zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz