Dyplomy i puchary,,SUPER KUMPELI” oraz ,,SUPER KUMPLA” wręczone!

W dniach od 29 maja do 2 czerwca w naszym Ośrodku przeprowadzono akcję
„Bądź kumplem, nie dokuczaj!”.

Celem akcji było:

 • promowanie przyjaznych postaw koleżeńskich,
 • zapobieganie przejawom dyskryminacji wśród uczniów,
 • uświadomienie uczniom, jak krzywdzące mogą być niekoleżeńskie zachowania,
 • zachęcanie do reagowania na niewłaściwe zachowania.

W ramach akcji odbyły się następujące przedsięwzięcia:

 • przekazano wychowawcom wszystkich klas plakaty z Kodeksem Kumpla, uczniowie zapoznali się z ich treścią, następnie zostały wyeksponowane w klasopracowniach;
 • wychowawcy zapoznali uczniów z filmami, znajdującymi się na stronie internetowej – badzkumplem.cartoonnetwork.pl;
 • w klasach IV- VI SP, a także w klasach Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy zostały przeprowadzone wybory na „Super Kumpla” w kategorii koleżanka i kolega. Wychowawcy poinstruowali uczniów, iż należy wybierać osoby, które szanują kolegów i koleżanki; pomagają innym;są miłe, uprzejme; nie robią z nikogo niemiłych żartów;nie wyśmiewają; można na nich liczyć; stają w obronie innych, gdy widzą, że dzieje się krzywda, informują dorosłych; przepraszają, gdy przydarzy im się złe zachowanie;
 • w klasach I-III Szkoły Podstawowej oraz w przedszkolu zwycięzcy zostali wskazani przez wychowawców;
 • przygotowano dyplomy, puchary i słodycze dla 30 wyróżnionych uczniów.

Akcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród uczniów i nauczycieli. Wszystkie klasy chętnie podjęły wyzwania, dyskutowały na temat sposobów walki z dokuczaniem i dokonały wyboru klasowych Super Kumpli 2017r.

21 czerwca, na uroczystym spotkaniu, ogłoszono wyniki klasowych plebiscytów. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary ,,SUPER KUMPLA 2017r.” i ,,SUPER KUMPELI 2017r.” oraz słodkości.

Plebiscyt i działania wpisujące się w kampanię społeczną uruchomioną przez Cartoon Network oraz szkolny program wychowawczy i profilaktyczny zorganizowały p. Jola Szwedzińska p. Małgorzata Nadolska.

Pomysłodawczynią włączenia się do ogólnopolskiej akcji była p. Jola Szwedzińska.

Wyniki wyborów na Super Kumpla 2017r.:

Przedszkole:
     1. Nikola Igliniec
2. Antoni Żelik.

Szkoła Podstawowa

 1. I–III a: Natalia Brzewcy, Hubert Rodak
 2. I d: Konrad Połczyński, Wiktoria Szałaj
 3. II–III b: Julia Szałaj, Igor Stankiewicz
 4. II–III c: Adam Maruszak
 5. IV–V–VI a: Oliwia Kutrzepa
 6. IV–V–VI c: Weronika Maruszak, Jakub Dycha
 7. IV–V–VI b: Oliwia Tymicka, Michał Morokiszka

Gimnazjum:

 1. I gb: Adam Szaron
 2. I–II ga: Wiktoria Koczmara, Bartłomiej Martyn, Sonia Bąk , Jakub Basa
 3. I–III gc: Olga Bożko, Bartłomiej Bielesza
 4. III ga: Weronika Czarnocka, Kamil Martyn

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 1. I–II k: Karolina Wójcik, Stanisława Kudła
 2. III k: Jarosław Dynkiewicz, Kamil Kaczmarczyk

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. II–III PDP a: Maria Denis, Tomasz Witkowski
 2. III PDP b: Damian Bubicz

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!