AKTUALNOŚCIGALERIA

Dyplomy i puchary,,SUPER KUMPELI” oraz ,,SUPER KUMPLA” wręczone!

W dniach od 29 maja do 2 czerwca w naszym Ośrodku przeprowadzono akcję
„Bądź kumplem, nie dokuczaj!”.

Celem akcji było:

 • promowanie przyjaznych postaw koleżeńskich,
 • zapobieganie przejawom dyskryminacji wśród uczniów,
 • uświadomienie uczniom, jak krzywdzące mogą być niekoleżeńskie zachowania,
 • zachęcanie do reagowania na niewłaściwe zachowania.

W ramach akcji odbyły się następujące przedsięwzięcia:

 • przekazano wychowawcom wszystkich klas plakaty z Kodeksem Kumpla, uczniowie zapoznali się z ich treścią, następnie zostały wyeksponowane w klasopracowniach;
 • wychowawcy zapoznali uczniów z filmami, znajdującymi się na stronie internetowej – badzkumplem.cartoonnetwork.pl;
 • w klasach IV- VI SP, a także w klasach Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy zostały przeprowadzone wybory na „Super Kumpla” w kategorii koleżanka i kolega. Wychowawcy poinstruowali uczniów, iż należy wybierać osoby, które szanują kolegów i koleżanki; pomagają innym;są miłe, uprzejme; nie robią z nikogo niemiłych żartów;nie wyśmiewają; można na nich liczyć; stają w obronie innych, gdy widzą, że dzieje się krzywda, informują dorosłych; przepraszają, gdy przydarzy im się złe zachowanie;
 • w klasach I-III Szkoły Podstawowej oraz w przedszkolu zwycięzcy zostali wskazani przez wychowawców;
 • przygotowano dyplomy, puchary i słodycze dla 30 wyróżnionych uczniów.

Akcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród uczniów i nauczycieli. Wszystkie klasy chętnie podjęły wyzwania, dyskutowały na temat sposobów walki z dokuczaniem i dokonały wyboru klasowych Super Kumpli 2017r.

21 czerwca, na uroczystym spotkaniu, ogłoszono wyniki klasowych plebiscytów. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary ,,SUPER KUMPLA 2017r.” i ,,SUPER KUMPELI 2017r.” oraz słodkości.

Plebiscyt i działania wpisujące się w kampanię społeczną uruchomioną przez Cartoon Network oraz szkolny program wychowawczy i profilaktyczny zorganizowały p. Jola Szwedzińska p. Małgorzata Nadolska.

Pomysłodawczynią włączenia się do ogólnopolskiej akcji była p. Jola Szwedzińska.

Wyniki wyborów na Super Kumpla 2017r.:

Przedszkole:
     1. Nikola Igliniec
2. Antoni Żelik.

Szkoła Podstawowa

 1. I–III a: Natalia Brzewcy, Hubert Rodak
 2. I d: Konrad Połczyński, Wiktoria Szałaj
 3. II–III b: Julia Szałaj, Igor Stankiewicz
 4. II–III c: Adam Maruszak
 5. IV–V–VI a: Oliwia Kutrzepa
 6. IV–V–VI c: Weronika Maruszak, Jakub Dycha
 7. IV–V–VI b: Oliwia Tymicka, Michał Morokiszka

Gimnazjum:

 1. I gb: Adam Szaron
 2. I–II ga: Wiktoria Koczmara, Bartłomiej Martyn, Sonia Bąk , Jakub Basa
 3. I–III gc: Olga Bożko, Bartłomiej Bielesza
 4. III ga: Weronika Czarnocka, Kamil Martyn

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 1. I–II k: Karolina Wójcik, Stanisława Kudła
 2. III k: Jarosław Dynkiewicz, Kamil Kaczmarczyk

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. II–III PDP a: Maria Denis, Tomasz Witkowski
 2. III PDP b: Damian Bubicz

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status