CYBERNAUCI – BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Dbamy o bezpieczeństwo w sieci–kolejne spotkanie z Cybernautami

 

18 grudnia 2017 roku uczniowie z klas III gimnazjum oraz IV –V uczestniczyli w 3-godzinnych warsztatach na temat cyberprzemocy i zagrożeń, jakie czekają w Internecie.  Podczas zajęć dyskutowano na temat kreowania wizerunku w sieci, ochrony swoich danych osobowych, prywatności w sieci.  Uczniowie poznali historię pewnych osób dotkniętych przykrościami w Internecie. W drugiej części zajęć powstały wspólne plakaty związane z netykietą oraz ochrona wizerunku w sieci.

Dobre praktyki:

  1. Wprowadzenie norm zależnych od wieku.
  2. Określenie konkretnej pory korzystania z komputera.
  3. Regularne przerwy.
  4. Wyznaczenie dni bez komputera.