Warsztaty „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu”

Uczniowie klas PDP oraz członkowie koła turystycznego „ KOMPAS” uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Wsi Lubelskiej pt.: Śladami ginących zawodów i umiejętności. Podczas wizyty w muzeum młodzież miała okazję poznać historię Lubelszczyzny, podziwiać muzealne ekspozycje przedstawiające kulturalną różnorodność województwa: drewniane chaty, warsztaty rzemieślników, kościół, imitację dawnego miasteczka, a także mnóstwo innych obiektów przedstawiających życie kulturalne dawnych mieszkańców Lubelszczyzny. Uczestnicy wycieczki zapoznali się bliżej z tradycyjnymi technologiami wytwarzania, narzędziami pracy oraz warunkami w jakich odbywała się praca w zagrodzie wiejskiej. Młodzież zapoznała się z technologią tkania płótna, wytwarzania garnków z gliny, budową dachu ze słomy , pracą w okulniku, wytwarzaniem sznurka u przewoźnika oraz przyglądała się pracy łubiarzy. Najodważniejsi

Read more

Koło teatralne

Koło teatralne SCENA I MY…. Uczestnikami są uczniowie klas gimnazjalnych z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniowie klas Pdp.Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, w każdy czwartek w godzinach od 18.30 do 19.30. Głównym celem zajęć jest przybliżenie wychowankom wiedzy na temat tradycji i sztuki teatralnej.Wypracowanie poprawnej dykcji oraz radzenia sobie ze stresem na scenie.Wychowankowie wielokrotnie prezentowali swoje umiejętności teatralne społeczności szkolnej a także rodzicom.Poprzez występy promowali Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie wśród społeczności lokalnej.Brali udział w licznych przeglądach i konkursach np: w  Krasnostawskim  Domu Kultury, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie a także w Hrubieszowie i Opolu Lubelskim.

Read more

Kolo edukacji regionalnej

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej – „Mój region, moja ojczyzna” W zajęciach uczestniczą wychowankowie internatu z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie zajęć podopieczni poszerzają wiedzę o kulturze własnego regionu, poznają otaczającą przyrodę oraz uczestniczą w życiu lokalnym. Podopieczni rozwijają wartości rodzinne i postawy patriotyczne. Zakres koła obejmuje spacery, wycieczki, wyjścia do Muzeum oraz ośrodków kultury miasta Krasnegostawu. Na zajęcia zapraszamy w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca o godz. 15.30. Opiekun: Karolina Micewicz

Read more

Koło kulinarne

Koło kulinarne zostało utworzone z myślą o wychowankach internatu.  Głównym jego celem jest rozwijanie zamiłowań kulinarnych oraz kształtowanie umiejętności przygotowywania posiłków w życiu codziennym. Samodzielne gotowanie daje dzieciom wiele satysfakcji, a także umacnia ich wiarę we własne siły. Dzięki drobnym sukcesom, pracują odważnie i z przyjemnością. Zajęcia odbywają się w pierwszą i ostatnią środę o godz. 15.30 miesiąca w pracowni kuchennej w internacie. Opiekun koła: Emilia Kamińska.

Read more

Koło Decoupage

W zajęciach uczestniczą wychowankowie z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia polegają na efektywnym zdobieniu przedmiotów np. mebli, skrzynek, kasetek, doniczek poprzez wydzieranie elementów papierowych  i naklejaniu ich na wybraną powierzchnię. Ważnym aspektem zajęć jest nabycie umiejętności odnawiania starych, niepotrzebnych przedmiotów dostępnych w każdym gospodarstwie domowym. Na zajęcia zapraszamy w poniedziałki (godz. 18.30) i środy (godz. 15.30) – zamiennie. Opiekun koła: Justyna Jawor – Bodio

Read more