BUDYNEK SOSW DOSTOSOWANY DO WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zakończył się kolejny etap prac remontowych prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie dotyczący dostosowania budynku szkoły do warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Inwestycja w całości została zrealizowana z funduszy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Całkowity koszt dostosowania budynku szkoły do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej wyniósł 467 049,35 zł. Wykonawcą prac remontowych był Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak.

Prace remontowe obejmowały obudowę klatki schodowej w centralnej części szkoły budynku oraz modernizację bocznej klatki schodowej w zachodniej części szkoły stanowiącej odrębną strefę pożarową.

Z klatki schodowej w centralnej części szkoły usunięto łatwopalne materiały ze ścian dróg ewakuacyjnych, zamontowano nowe balustrady ze stali nierdzewnej i antypoślizgową okładzinę schodów. Klatka została zamknięta drzwiami o odporności ogniowej zaopatrzonymi w urządzenia zapewniające samoczynne ich zamykanie w razie pożaru. Z profili aluminiowych wykonano ściankę o odporności EI60 otaczającą drzwi p.poż. wypełnione szkłem, która zapewnia również doświetlenie korytarza. W górnej części klatki schodowej zamontowano dwie klapy oddymiające.

Boczna klatka schodowa, znajdująca się w zachodniej części szkoły, została wyposażona w drzwi o odporności EI60 oddzielające obydwie strefy pożarowe. Usunięto z niej boazerię, zamontowano nowe balustrady oraz antypoślizgową okładzinę schodów.

Poszerzono także drzwi zewnętrzne stanowiące wyjście ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych zamontowano awaryjne oświetlenie. Każda kondygnacja szkoły została wyposażona w hydranty wewnętrzne.

Oprócz prac wykonanych w starszej części budynku dokończono prace w internacie. Na parterze i pierwszym piętrze wstawiono drzwi i ścianki aluminiowe. Wymieniono także drzwi w piwnicy internatu.

Z własnych środków odmalowano korytarze na parterze i pierwszym piętrze szkoły oraz klatkę techniczną od ulicy PCK. Przy schodach wyjściowych zostały zamontowane balustrady oraz kratki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zabezpieczające okna i kaloryfery. Na klatce schodowej technicznej oraz zejściowej do stołówki i sali gimnastycznej wykonano lamperie z tynku mozaikowego.

Obecnie trwają prace związane z ułożeniem płytek gresowych przy wejściu na strych oraz zejściu do piwnicy.

Modernizacja nie wpłynęła na zagospodarowanie terenu działki. Jedyna zmiana polega na wykonaniu pasa utwardzenia umożliwiającego dojście do wejścia do klatki schodowej w części szkolnej obiektu.

Przeprowadzone prace przyczyniły się do poprawy ogólnego stanu wizualno-technicznego budynku, którego czas powstania datowany jest na początek XX wieku.

Inwestycja znacząco wpłynęła na bezpieczeństwo podopiecznych oraz pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego oraz polepszyła komfort pracy korzystających z niego uczniów i nauczycieli.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status