Apel Samorządu Uczniowskiego.

Jedną z form działalności Samorządu Uczniowskiego są spotkania wszystkich uczniów. Podczas apelu SU zaprezentowany został nowy zarząd. Społeczność szkolna zapoznała się z planem pracy SU na rok szkolny 2019/2020. Pani Wicedyrektor przypomniała wszystkim, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa oraz koleżeńskie relacje na terenie szkoły a także poza nią. Prawa i obowiązki uczniów zaprezentowała Pani Pedagog. Pani Pielęgniarka zwróciła naszą uwagę na potrzebę dbania o własne zdrowie, podkreśliła znaczenie zachowań prozdrowotnych, które znacząco wpływają na samopoczucie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status