Apel Samorządu Uczniowskiego.

Jedną z form działalności Samorządu Uczniowskiego są spotkania wszystkich uczniów. Podczas apelu SU zaprezentowany został nowy zarząd. Społeczność szkolna zapoznała się z planem pracy SU na rok szkolny 2019/2020. Pani Wicedyrektor przypomniała wszystkim, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa oraz koleżeńskie relacje na terenie szkoły a także poza nią. Prawa i obowiązki uczniów zaprezentowała Pani Pedagog. Pani Pielęgniarka zwróciła naszą uwagę na potrzebę dbania o własne zdrowie, podkreśliła znaczenie zachowań prozdrowotnych, które znacząco wpływają na samopoczucie.