ANKIETA: AUTYZM W OCZACH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w naszej szkole obchodzony był 3 kwietnia 2023 roku. W tym szczególnym dniu oprócz propagowania wiedzy nt. autyzmu badaliśmy również poziom wiedzy na temat tego zaburzenia wśród młodych ludzi, uczniów krasnostawskich szkół średnich. Narzędziem, które służyło diagnozie była ankieta składająca się z 6 pytań. Udział młodzieży w badaniu był dobrowolny, ankietę wypełniło 47 osób. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią i szczegółową analizą.

ANKIETA: AUTYZM W OCZACH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA     

ANALIZA ANKIETY DOTYCZĄCEJ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU PRZEPROWADZONEJ W DNIU 03.04.2023 R. WŚRÓD MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KRASNYMSTAWIE

Wyniki badania dowiodły, że ankietowani uczniowie akceptują osoby z autyzmem. Wiedzą czym jest autyzm. Większość posiada teoretyczną, ale raczej ogólną wiedzę na temat przyczyn, objawów i reakcji na osoby autystyczne. Dla nas pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu ważne jest, aby wciąż rozpowszechniać tę wiedzę, ponieważ niepokoi nas fakt, że nadal jest to sprawa zaniedbana w związku z czym będziemy kontynuować rozpoczęte dzieło.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tym wyjątkowym dniu i wzięli udział w badaniu.

  M. Żerebiec-Moń, K. Mielnicka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status