8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Wielu radosnych chwil, aby każdy dzień był wspaniałą przygodą na drodze życia i powodem do dumy…

Życzą uczniowie klas przysposabiających do pracy