AKTUALNOŚCIGALERIA

3 grudnia – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy osób z niepełnosprawnością. W roku 2006 podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Zapisy tej konwencji gwarantują prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się oraz do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji a także prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Konwencja zawiera również zapisy dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji. Kraje, które ratyfikowały konwencję, są zobowiązane do zwalczania uprzedzeń, respektowania praw osób niepełnosprawnych i umożliwienia im uczestnictwa w życiu społecznym.
W naszym Ośrodku 3 grudnia jest również okazją do świętowania Dnia Patrona. Janina Doroszewska była bardzo zaangażowana w edukację i wychowanie dzieci niepełnosprawnych. Swoją działalność praktyczną prowadziła w Zakładzie dla dzieci niewidomych w Laskach oraz w Kolonii RTPD w Zakopanem. W Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej pracowała nad  koncepcją oraz podstawami teoretycznymi działu, jednocześnie włączając się w działalność dydaktyczną. Pracowała także w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadząc działalność naukową na uczelniach wyższych, była jednocześnie redaktorem naczelnym wydawnictwa „Szkoła Specjalna”. Na łamach pisma prezentowała swoje poglądy na edukację i wychowanie: „Jedna jedyna metoda jest najważniejsza, metoda, o której zwykle może zbyt mało się mówi, bo jest – jak konieczność powietrza do oddychania najoczywistsza: metoda przyjaźni wychowawcy do dziecka. Tylko ta metoda otworzy drogę intuicji twórczej wychowawcy artysty w stosunku do tworzonego dzieła, jakim jest dziecko”.

 

Wszystkich zainteresowanych ciekawostkami z życia Pani profesor zachęcamy do lektury gazetki informacyjnej o naszej patronce.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status