3 grudnia – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy osób z niepełnosprawnością. W roku 2006 podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Zapisy tej konwencji gwarantują prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się oraz do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji a także prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Konwencja zawiera również zapisy dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji. Kraje, które ratyfikowały konwencję, są zobowiązane do zwalczania uprzedzeń, respektowania praw osób niepełnosprawnych i umożliwienia im uczestnictwa w życiu społecznym.
W naszym Ośrodku 3 grudnia jest również okazją do świętowania Dnia Patrona. Janina Doroszewska była bardzo zaangażowana w edukację i wychowanie dzieci niepełnosprawnych. Swoją działalność praktyczną prowadziła w Zakładzie dla dzieci niewidomych w Laskach oraz w Kolonii RTPD w Zakopanem. W Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej pracowała nad  koncepcją oraz podstawami teoretycznymi działu, jednocześnie włączając się w działalność dydaktyczną. Pracowała także w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadząc działalność naukową na uczelniach wyższych, była jednocześnie redaktorem naczelnym wydawnictwa „Szkoła Specjalna”. Na łamach pisma prezentowała swoje poglądy na edukację i wychowanie: „Jedna jedyna metoda jest najważniejsza, metoda, o której zwykle może zbyt mało się mówi, bo jest – jak konieczność powietrza do oddychania najoczywistsza: metoda przyjaźni wychowawcy do dziecka. Tylko ta metoda otworzy drogę intuicji twórczej wychowawcy artysty w stosunku do tworzonego dzieła, jakim jest dziecko”.

 

Wszystkich zainteresowanych ciekawostkami z życia Pani profesor zachęcamy do lektury gazetki informacyjnej o naszej patronce.