Wybory do Zarządów SU w szkole i w internacie.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole. Pamiętajcie, że każdy uczeń, może poprzez ciekawe pomysły wpływać na życie swojej szkoły oraz rozwijać własne zainteresowania. Z tego prawa uczniowie korzystają uczestnicząc w kołach zainteresowań, biorąc udział w imprezach szkolnych czy organizując wystawy.  Zadaniem Zarządu SU, czyli wybranych w wyborach reprezentantów wszystkich uczniów, jest zachęcenie do działania jak największej liczby koleżanek i kolegów. W październiku odbyły się wybory do Zarządów SU w szkole i w internacie. Poprzedziła je kampania wyborcza. Kandydaci, w trakcie jej trwania, prezentowali swoje pomysły, zachęcali do głosowania przygotowując plakaty i filmiki wyborcze. Oto wyniki demokratycznych wyborów: Zarząd Samorządu Internatu na rok szkolny 2017/2018. Przewodniczący Internatu: Adam Lewandowski Zastępca przewodniczącego: Kamil Martyn Sekcja samopomocy koleżeńskiej: Weronika Czarnocka Sekcja gospodarczo – porządkowa: Jakub Swuł

Read more