Pożegnanie Słowiańskiego Lata

23 września 2017 roku Stowarzyszenie „Mogę Więcej” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie razem z Krasnostawskim Domem Kultury zorganizowało imprezę plenerową „Pożegnanie Słowiańskiego Lata”. Impreza powstała w ramach projektu „Kultura z Wami” i wsparta została przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017″. Jako inicjatywa lokalna w ramach współpracy różnych instytucji realizowała pomysł integracji społecznej i międzypokoleniowej. Wydarzenie miało wieloraki charakter: edukacyjny – ze względu na warsztaty, poznawczy – ze względu na wiedzę z zakresu tradycji słowiańskich oraz rozwojowy, ponieważ dotyczyło tematu, który jest trudny do wyczerpania i może inspirować do dalszych podróży historycznych. Przedsięwzięcie stanowiło alternatywny i ciekawy sposób na poznawanie naszej przeszłości słowiańskiej. Jego celem było również zaktywizowanie społeczności krasnostawskiej. Impreza o podobnym charakterze odbyła się w czerwcu i była zorganizowana dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie.

Read more

Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej

W dniu 26 września 2017 roku uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy wraz z opiekunami p. Lucyną Oleszek, p. Joanną Szumilak i p. Małgorzatą Nadolską brali udział w III edycji warsztatów edukacyjnych pt. „ Śladami przemysłu ludowego” w Muzeum Wsi Lubelskiej. Uczniowie poznali wytwory rękodzielnicze oraz techniki ich wykonywania. Warsztaty rozpoczęły się od wizyty w domu garncarza, następnym punktem zwiedzania była olejarnia, gdzie uczniowie zaznajomili się z tajnikami wyciskania oleju oraz dowiedzieli się o jego ogromnych zaletach odżywczych. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta u prząśniczki i w warsztacie tkackim. Zwiedzając poszczególne zagrody uczniowie poznawali historie „zwykłych ludzi”, które odzwierciedlały pracę i upodobania ówczesnych gospodarzy zamieszkujących poszczególne zagrody. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wizyta w zakładzie fryzjerskim i u kowala w kuźni. Znaleźli się też odważni, którzy skorzystali z usługi fryzjerskiej. Ważnymi elementami wzbogacającymi ekspozycję skansenu

Read more

Sprzątanie świata 2017

18 września uczniowie naszego Ośrodka wraz z nauczycielami zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice po raz kolejny wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Hasło tegorocznej 24 edycji to „ Nie ma śmieci – są surowce”. Podstawowym celem akcji Sprzątania Świata jest zmiana postrzegania odpadów jako śmieci, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku. Fundacja „Nasza Ziemia”, która jest organizatorem akcji przekonuje, że w rzeczach często nazywanych niepotrzebnymi znajduje się wartościowy surowiec, który może być przetworzony kilkakrotnie. Wszystkie klasy naszego ośrodka pozytywnie zmotywowane szczytnym celem miały wyznaczone tereny oraz ulice naszego miasta, które solidnie posprzątano. Dzięki słonecznej, chociaż bardzo wietrznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Worki, w których dominowały puszki, butelki oraz opakowania po produktach spożywczych pozostawiono na umówionych wcześniej miejscach. Trzeba również

Read more