Dyplomy i puchary,,SUPER KUMPELI” oraz ,,SUPER KUMPLA” wręczone!

W dniach od 29 maja do 2 czerwca w naszym Ośrodku przeprowadzono akcję „Bądź kumplem, nie dokuczaj!”. Celem akcji było: promowanie przyjaznych postaw koleżeńskich, zapobieganie przejawom dyskryminacji wśród uczniów, uświadomienie uczniom, jak krzywdzące mogą być niekoleżeńskie zachowania, zachęcanie do reagowania na niewłaściwe zachowania. W ramach akcji odbyły się następujące przedsięwzięcia: przekazano wychowawcom wszystkich klas plakaty z Kodeksem Kumpla, uczniowie zapoznali się z ich treścią, następnie zostały wyeksponowane w klasopracowniach; wychowawcy zapoznali uczniów z filmami, znajdującymi się na stronie internetowej – badzkumplem.cartoonnetwork.pl; w klasach IV- VI SP, a także w klasach Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy zostały przeprowadzone wybory na „Super Kumpla” w kategorii koleżanka i kolega. Wychowawcy poinstruowali uczniów, iż należy wybierać osoby, które szanują kolegów i koleżanki; pomagają innym;są miłe, uprzejme; nie robią z nikogo niemiłych żartów;nie wyśmiewają; można

Read more

DZIEŃ OTWARTY

Kto ty jesteś? Polak mały, Polak – znaczy człowiek śmiały, Śmiały myślą, mową, czynem, Polak – prawym Słowianinem. „Powrót do przeszłości – My Słowianie” to hasło tegorocznego Dnia Otwartego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie. 9 czerwca 2017 roku teren szkolny zamienił się w osadę słowiańską. W tym celu już od ponad tygodnia przygotowywana była konstrukcja przypominająca budowle z czasów słowiańskich. Cztery strzechy z wyposażeniem oraz palisada ochronna miały wprowadzić klimat starosłowiański. Na chwilę czas stanął w miejscu. Ta edukacyjna podróż przypomniała uczestnikom i gościom spotkania o pochodzeniu naszych przodków. Nauczyciele przygotowali moc atrakcji w postaci licznych warsztatów, pokazów, zabaw i konkurencji. Goście usłyszeli kilka legend słowiańskich oraz dowiedzieli się o zwyczajach i obrzędach naszych przodków. Mogli popróbować sił w warsztacie garncarza czy wikliniarza. Poznali technikę wykonania papieru czerpanego. Dziewczęta mogły

Read more

Warsztaty edukacyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej

30 maja członkowie koła turystycznego „Kompas” oraz uczniowie klasy IV-VI i  klasy I gimnazjum uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Wsi Lubelskiej. Uczniowie mieli możliwość czynnego uczestnictwa w poszczególnych zajęciach rzemieślniczych i gospodarskich, jakie odbywały się codziennie lub okresowo w zagrodzie wiejskiej. Przy udziale zaproszonych wykonawców z obszarów Lubelszczyzny oraz wolontariusza ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Lubelskiej, młodzież poznała bliżej tradycyjne technologie wytwarzania narzędzi oraz warunki pracy w zagrodzie wiejskiej. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznania się ze sposobami czyszczenia ziarna. Dowiedzieli się, jak działał wiatrak oraz w jaki sposób powstawała mąka razowa. W chałupie z Żukowa uczestnicy warsztatów wspólnie z wiejskimi gospodyniami wypiekali podpłomyki w piecu chlebowym. Gorące chlebki z mąki razowej smakowały wyśmienicie. Duże zainteresowanie wzbudził proces wyrobu kaszy jaglanej z prosa oraz pranie pościeli i ubrań lnianych w zolniku z wykorzystaniem popiołu z drzew liściastych. Uczniowie

Read more

Wychowankowie internatu na podium.

Dzięki udziałowi w Filmowej Grze Miejskiej zorganizowanej przez II LO w Krasnymstawie wychowankowie internatu przenieśli się w czasy szalonych lat 70’. „Szlak komedii” wymagał od naszych zawodników szczegółowej znajomości filmu Marka Piwowskiego pt. „Rejs”.  Wychowankowie prezentowali również swoje talenty: odśpiewali filmowe „100 lat”, zaprezentowali układ gimnastyczny oraz wykonali karykaturę jednego z bohaterów filmu. Nasi zawodnicy ukończyli Grę na III miejscu w powiecie. Dobra zabawa, śmiech i wiele przebytych kilometrów na długo pozostaną w  pamięci uczestników.  

Read more